Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om å få etablert et nøytralt tvisteløsningsorgan for personskadeerstatningssaker, hvor hode/nakkeskader i trafikken utgjør en vesentlig del

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): I personskadeerstatningssaker, hvor hode/nakkeskader i trafikken utgjør en vesentlig del, står rettssikkerheten sentralt. Forhenværende justisminister Gerd-Liv Valla var i den forbindelse i gang med å opprette et nøytralt tvisteløsningsorgan.

Vil justisministeren nå sørge for at et slikt organ blir etablert?


Les hele debatten