Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om Høyre-byrådets forslag om å kutte 250 lærerstillinger i Oslo-skolen

Datert: 27.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten