Muntlig spørsmål fra Haakon Blankenborg (A) til utviklingsministeren

Om at kommunalministeren skal ha sagt at ein bør bruke bistandsmidlar for å presse land til å ta imot eigne borgarar som har søkt om asyl i Noreg

Datert: 27.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Haakon Blankenborg (A)

Spørsmål

Haakon Blankenborg (A):


Les hele debatten