Muntlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om at skolebudsjetter kuttes rundt omkring i Kommune-Norge, noe som fratar skolene mulighet til å organisere undervisningen slik de ser behov for

Datert: 27.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp):


Les hele debatten