Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til helseministeren

Om når forslag til helseregioninndeling for Sørøst-Norge vil bli lagt fram

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Stortinget har vedtatt at Oslo og Akershus skal tilhøre samme helseregion. Hedmark, Oppland og Oslo, som tilhører samme helseregion, har igangsatt arbeidet med den regionale helseplanen.

Når vil Regjeringen legge fram forslag til regioninndeling for Sørøst-Norge?


Les hele debatten