Spørretimespørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til fiskeriministeren

Om å hindre salg av fiskekvoter, da kvoterettigheter i torskefiskeriene er av vital betydning for bosetningen i kyst- og fjordstrøk

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): Arbeiderpartiets sametingsgruppe har reagert mot annonser i Fiskeribladet angående kvotesalg. Den norske fiskeripolitikk har vært at det ikke er anledning til å selge fiskekvoter. Kvoterettigheter i torskefiskeriene er av vital betydning for bosetningen i kyst- og fjordstrøk, særlig i Nord-Norge.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre salg av fiskekvoter?


Les hele debatten