Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at det berre er eitt fylke som oppfyller omfangsforskrifta, som skal gjere det mogleg for eldre søkjarar å ta vidaregåande opplæring

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Den såkalla omfangsforskrifta skal gjere det mogleg for eldre søkjarar, som ikkje omfattast av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring, til å ta slik opplæring. Eg er gjort kjent med at det bare er eitt fylke, Oslo, som i inneverande skuleår oppfyller denne forskrifta.

Vil statsråden ta initiativ til å underkjenne fylkeskommunar sine budsjett når omfangsforskrifta ikkje er oppfylt?


Les hele debatten