Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om at svenske ukependlere med arbeid i Østfold og mer enn ett års engasjement, risikerer å bli fratatt privatbilen hvis de ikke betaler norsk importavgift

Datert: 23.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Svenske ukependlere med arbeid i Østfold risikerer å bli fratatt privatbilen hvis de ikke betaler norsk importavgift. Til tross for at der foreligger et betydelig behov for fagarbeidere i en rekke bransjer i fylket, rammes denne arbeidskraften av norske tollregler hvis det dreier seg om ukependlere med mer enn ett års engasjement.

Vil statsråden bidra slik at regelverket endres?


Les hele debatten