Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å forsere utbyggingen av de planlagte distriktspsykiatriske sentrene, som vil dempe presset på akuttpsykiatrien

Datert: 08.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten