Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om at det i det reviderte nasjonalbudsjettet er vanskelig å finne igjen Regjeringens ambisjoner om et lavere rentenivå

Datert: 08.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten