Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å gi Aetat mulighet til å gjøre jobben de skal gjøre, med henvisning til problemene i etaten, budsjettkuttene og køen på 21000 personer som venter på attføring

Datert: 15.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten