Muntlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om ulike tal frå statsråden og Opplysningsrådet for Veitrafikken for korleis kostnadene ved bilhald har utvikla seg siste år, m.a. med bakgrunn i skatteskjerping og reduksjon for kilometergodtgjeringa

Datert: 15.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP):


Les hele debatten