Muntlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å gjennomføre forhandlinger mellom staten og kommunene for å få slutt på at kommunene får oppfølgingsansvaret for store reformer uten at Stortinget fullfinansierer dem

Datert: 15.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp):


Les hele debatten