Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljøvernministeren

Om å unngå en miljøkatastrofe som følge av oljelekkasjer fra krigsvrakene i Narvik havn, da tømming ennå ikke er startet og minst tre av skipene lekker

Datert: 27.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Stolt Comex Seaway A/S utarbeidet i 1993, på oppdrag fra SFT, en tilstandsrapport over faren for oljelekkasjer fra krigsvrakene i Narvik havn. Rapporten konkluderte med at det var store mengder olje i vrakene. For en del av vrakene var situasjonen så alvorlig at det ble anbefalt tømming innen sommeren 1994. Tømming av skipene er ikke startet, og det er i dag oljelekkasje fra minst 3 av skipene.

Hva og når har miljøvernministeren tenkt å gjøre noe for å unngå en miljøkatastrofe i Narvik?


Les hele debatten