Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorfor et nytt finansieringssystem som skal medføre at Aetat kan få mer penger og hjelpe flere, ikke er innført allerede i år

Datert: 15.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten