Muntlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til kultur- og kirkeministeren

Om hva som gjøres for å sikre nasjonale kunnskapskilder som de store norske leksikonverk på Internett til bruk for bl.a. skoler og bibliotek, og ut fra hensyn til norsk kulturarv

Datert: 15.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A):


Les hele debatten