Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om eksempler på store bokostnadsøkninger etter lovendringen som muliggjør en kraftig oppjustering av festeavgiftene

Datert: 22.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten