Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Om hvorvidt samfunnet blir bedre hvis man har små forskjeller mellom folk, med henvisning til de økende forskjellene i Norge som særlig skyldes lav beskatning av aksjeutbytte og kapitalinntekter

Datert: 22.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten