Muntlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Om at Oslo kommune vil konkurranseutsette deler av omsorgen for rusmiddelmisbrukere

Datert: 29.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp):


Les hele debatten