Muntlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om oppfølging av stortingsvedtak om å sikre offentlig sektors evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft gjennom likelønn for kvinner og menn og en offensiv lønn- og arbeidsgiverpolitikk

Datert: 29.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV):


Les hele debatten