Muntlig spørsmål fra Reidar Sandal (A) til kommunal- og regionalministeren

Om Regjeringa sitt forslag om kommuneøkonomien for 2003, som vil svekkje tilbodet på sjukeheimane, barnehagane og skulane

Datert: 05.06.2002
Besvart: 05.06.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Reidar Sandal (A)

Spørsmål

Reidar Sandal (A):


Les hele debatten