Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om en strategi for å beholde et konkurransedyktig norsk landbruk av noen størrelse, med henvisning bl.a. til prisforskjellene på matvarer mellom Norge og nabolandene

Datert: 05.06.2002
Besvart: 05.06.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten