Muntlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at det blir bygd færre bustader, at bustadprisane held fram med å stige, og at Husbanken manglar 3,5 mrd. kr, noko som rammar unge i etableringsfasen

Datert: 05.06.2002
Besvart: 05.06.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A):


Les hele debatten