Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til utenriksministeren

Om avslag på søknad fra kunstneren Even Richardson om 200 000 kr i støtte til oppdrag med å portrettere FNs tidligere generalsekretær Boutros-Ghali

Datert: 26.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Kunstneren Even Richardson fikk i oppdrag å portrettere FNs tidligere generalsekretær Boutros-Boutros Gali. I denne forbindelse søkte Richardson UD om 200 000 kroner i støtte for å få gjennomført oppdraget. Kunstneren har senere fått avslag på denne søknaden og bare fått transportstøtte på 20 000 kroner.

Mener utenriksministeren at avslaget på denne søknaden er en riktig avgjørelse, og hva kan gjøres for å få Norge ut av denne pinlige situasjonen?


Les hele debatten