Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Om begrunninga for at Møre og Romsdal fylke ikkje er kome med i utvidinga av mammografiundersøkingane

Datert: 28.01.1998
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 04.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Mammografiundersøkingar skal no utvidast og etablerast til fleire fylke i Sør-Noreg og i Troms. Dette vil gje tilbod til 2/3 av kvinnene mellom 50-69 år. Møre og Romsdal fylke er ikkje kome med i nyetableringa av dette viktige førebyggande tiltaket. Det betyr at kvinnene i vår landsdel står utan dette tilbodet.

Er dette i tråd med St.meld. nr. 50 (1993-94) til likeverdig helsetilbod for alle, og kva er begrunninga frå statsråden at Møre og Romsdal ikkje kan få etablere eit tilbod om mammografi i fylket?


Les hele debatten