Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Om at NOAH A/S har fått utvidet tillatelse til deponering av spesialavfall på Langøya, bl.a. avfall med organiske og klororganiske miljøgifter

Datert: 28.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): NOHA A/S har fått utvidet tillatelse til deponering av spesialavfall på Langøya. Flere har uttalt seg kritisk til dette. For det første er ikke undersøkelser som ble krevd i forrige utslippstillatelse oppfylt. For det andre tillates behandling og deponering av spesialavfall med høyt organisk innhold, og med organiske og klororganiske miljøgifter.

Vil statsråden klargjøre hva slags deponi Langøya skal være, og hvilke miljø- og samfunnsmessige hensyn NOHA A/S må ta på Langøya?


Les hele debatten