Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Om å sikre utbygging av en bybane på Nord-Jæren, og om hva som eventuelt forventes av nye lokale initiativ

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det har blitt arbeidet aktivt med å få etablert en bybane på Nord-Jæren, og det er med glede registrert at statsråden og departementet har uttalt seg positivt. Det er imidlertid svært viktig, for å øke antallet kollektivreisende, at disse positive signalene i nær framtid følges opp av konkrete handlinger. Den formidable økninga av reisende, som har vært på Jærbanen, viser at potensialet er stort om vi satser.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre utbygging, eventuelt hva forventes av nye lokale initiativ?


Les hele debatten