Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til miljøvernministeren

Datert: 29.01.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Statssekretær Jesper Simonsen gikk nylig ut og varslet at Regjeringen er skeptisk til å bruke frivillige avtaler med industrien om reduserte klimagassutslipp.

Betyr det at regjeringspartiene har endret standpunkt fra behandlingen av Klimameldingen i 1994-95, hvor alle partiene ba Regjeringen utarbeide et system for slike avtalefestede utslippsreduksjoner, er statsråden enig i synet til statssekretæren, og må industrien forberede seg på at det i stedet kommer CO2-avgifter?


Les hele debatten