Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren


Datert: 29.01.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Statoil Norge AS, markedsføringsselskapet til Statoil, sentraliserer store deler av sin virksomhet. Dette innebærer reduksjon i antall ansatte med ca. 20 %. Tilsvarende ca. 140 ansatte. Denne sentraliseringen vil i første rekke ramme arbeidsplasser i distriktene.

Er det nødvendig at statens eget selskap leder an i tappingen av verdifulle arbeidsplasser i distriktene?


Les hele debatten