Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til miljøvernministeren

Om utsleppa frå bedrifta Aluscan i Nesset kommune til Tingvollfjorden og nærområdet i Raudsand, og tiltak for arbeidsmiljøet og naboane sitt nærmiljø

Datert: 02.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Økokrim har gjeve bedrifta Aluscan i Nesset kommune i Møre og Romsdal ein bot på to mill. kr for brot på forureiningslova.

Kan statsråden gjere greie for dei totale utslipp til Tingvollfjorden og nærområdet i Raudsand sida Aluscan starta i 1989 og fram til i dag, synes statsråden SFT har gitt utslippstillatelser og følgt opp med kontroller som er i samsvar med norsk miljølovgjeving, og kva tiltak bør setjast i verk for eit godt arbeidsmiljø og sikre naboane et forureiningsfritt nærmiljø?


Les hele debatten