Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til samferdselsministeren

Om å plassere Luftfartsverkets treningssenter for brann- og havariutdanning på Andøya framfor på Trandum

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Plassering av Luftfartsverkets treningssenter for brann- og havariutdanning er enda ikke avgjort. Andøya framstår som det billigste alternativet, samtidig som det vil være bedre distriktspolitikk å legge senteret i Nord-Norge enn på Trandum. Miljømessig er det også større problemer ved Trandum.

Vil statsråden sørge for at disse argumentene blir tatt hensyn til i prosessen?


Les hele debatten