Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til kulturministeren

Om å ta vare på Espeland sivilforsvarsleir, som tente som fangeleir under siste krig, og som no er lyst ut for sal

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av kulturminister Anne Enger

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Espeland sivilforsvarsleir tente som tysk fangeleir under siste krig, og er framleis intakt. Alt tyder på at det er viktig å ta vare på dette minne frå vår nære fortid, slik at det som var kvardagen for dei omlag 2000 fangane som sat i fangenskap hjå nazistane ikkje vert gløymt. Lokale initiativtakarar arbeider for at leiren skal verta eit aktivt museum. Direktoratet for sivilt beredskap har lyst anlegget ut for sal.

Kva kan kulturministeren gjera for at Espeland sivilforsvarsleir kan bevarast?


Les hele debatten