Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Om å få endra forskriftene slik at kommunane kan få dekt utgifter til å framskaffa eigedomsopplysningar, m.a. til eigedomsmeklarar

Datert: 03.10.2002
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 16.10.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Mange kommunar brukar mykje tid og ressursar på å framskaffe eigedomsopplysningar, m.a. til eigedomsmeklarar. Denne tenesta har kommunane etter gjeldande lovverk ikkje høve til å ta seg betalt for. I ei tid der kommunal økonomi er sterkt pressa, kan ei slik gratisteneste synast noko underleg.

Vil statsråden ta initiativ for å endra forskriftene slik at kommunane kan få dekka dei faktiske utgiftene dei har med slike saker?


Les hele debatten