Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om tilfeller der par ønsker å benytte tidligere uttatte og nedfrosne egg for å kunne bli foreldre, og hvorvidt slikt forsøk skal være del av tidligere forsøk eller et nytt forsøk

Datert: 08.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Fra par, der mannen har vært cancerpasient, som ønsker å benytte seg av tidligere uttatte og nedfrosne egg for å kunne bli foreldre, har jeg fått opplysninger om at sykehusene ikke lenger tilbakesetter disse. Det sies at Stortinget ikke har fattet vedtak om hvorvidt slikt forsøk skal være del av tidligere forsøk eller et nytt forsøk.

Vil statsråden sørge for at det blir brakt klarhet i saken, slik at par med allerede nedfrosne egg får vite hvordan de skal forholde seg?


Les hele debatten