Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Om å få bukt med problemet med skader på sårbar natur pga. barmarkskjøring med motoriserte kjøretøy, bl.a. på Finnmarksvidda

Datert: 08.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): I Dagsrevyen 5. oktober d.å. ble det vist en reportasje fra Finnmarksvidda om skadene som barmarkskjøring med motoriserte kjøretøy påfører den sårbare naturen. Problemet med barmarkskjøretøy er bare i startgropa, og utviklinga vi har sett på Finnmarksvidda er i ferd med å spre seg til andre deler av landet, jf. brev fra Naturvernforbundet til Miljøverndepartementet av 24. april 2002.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å få bukt med dette problemet?


Les hele debatten