Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning som viser at kvinner forbigås ulovlig ved ansettelser, særlig til lederstillinger

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): En undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at kvinner forbigås ulovlig ved ansettelser, særlig til lederstillinger. De fleste tilfellene gjelder offentlig sektor.

Hva vil statsråden, som ansvarlig for statlig personalpolitikk, gjøre med dette problemet?


Les hele debatten