Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til helseministeren

Om at Psykisk helsevern Østfold HF ikke vil fortsette det økonomiske samarbeidet med fylkets barnevern basert på de statlige midlene til psykisk helsevern

Datert: 09.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Psykisk Helsevern Østfold Helseforetak har gitt beskjed til Østfold fylkeskommune at det ikke vil fortsette det økonomiske samarbeidet med fylkets barnevern basert på de statlige midlene til psykisk helsevern. Dette økonomiske samarbeidet er forankret i St.meld. nr. 25 for 1996-1997 og i de godkjente fylkeskommunale planene for styrking av det psykiske helsevernet.

Hva vil statsråden gjøre for at helseforetaket legger disse styringsdokumentene til grunn for sitt arbeid på dette området?


Les hele debatten