Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om at Biosentrum AS i Stavanger ikke får drive forskningsproduksjon av aminosyren tryptofan vha. genmodifiserte bakterier med hjelpegen som koder for antibiotikaresistens

Datert: 29.01.1998
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 04.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Regjeringen har i motsetning til regjeringen Jagland besluttet å forby Biosentrum A.S. i Stavanger å drive forskningsproduksjon av aminosyren tryptofan ved innesluttet bruk av genmodifiserte bakterier som også har et hjelpegen som koder for antibiotikaresistens.

Hvilke konsekvenser mener helseministeren dette vil få for videre import av viktige medisiner som insulin og humane vaksiner?


Les hele debatten