Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til helseministeren

Om å få legene til å følge retningslinjene for betaling for resepter og legekonsultasjoner

Datert: 10.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Nesten annethvert legekontor i Fredrikstad tar mellom 35 og 50 kr for en resept som skal være gratis. Et par legekontor nekter konsekvent å skrive ut medikamenter pasientene bruker jevnlig, uten at vedkommende først kommer til konsultasjon. Noen tar også doble egenandeler dersom pasienten under en konsultasjon tar opp flere problemer. Flere av legene sier at regelverket er uklart.

Hva vil statsråden foreta seg slik at legene følger retningslinjene og pasientene ikke betaler mer enn de skal?


Les hele debatten