Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om å gi registreringsavgiftsfritak for beltevogner som frivillige organisasjoner og offentlige etater kjøpte av Forsvaret etter gavesalgstilbud

Datert: 10.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med avhending av BV 202 fikk en rekke hjelpekorps, offentlige etater og øvrige norske frivillige organisasjoner tilbud om gavesalg til en pris av 1 000 kr pr. vogn. Disse har i ettertid fått krav om registreringsavgift på 8 359 kr pr. vogn, nyere enn 1973 mod. For kjøperne føles dette urettferdig sett i lys av det positive arbeidet disse gjør.

Kan statsråden gi fritak for dette sett i forhold til den innsats disse vognene vil kunne gjøre for fellesskapets beste samt de restriksjoner vognens bruk har?


Les hele debatten