Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til helseministeren

Om at den psykiatriske sykehusavdelingen på Fosen er vedtatt nedlagt, uten at folkevalgte eller brukerrepresentanter har fått uttale seg

Datert: 10.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Den psykiatriske sykehusavdeling på Fosen er blitt nedlagt med virkning fra 1. oktober. Vedtaket er gjort av direktøren for helseforetaket uten at folkevalgte og representanter for brukerne er gitt anledning til å uttale seg, slik Stortinget har bestemt. Senteret kan vise til særdeles stor pårørende- og pasienttilfredshet og svært rimelig drift. Helseansvarlige på Fosen mener det vil bli et langt dårligere tilbud til en stor gruppe pasienter.

Kan dette vedtak om nedlegging regnes som gyldig?


Les hele debatten