Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 10.10.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Tall fra fordelingsutvalget viser at organisasjoner som Juvente, Natur og Ungdom, Ungdom mot EU og Europeisk Ungdom vil miste store deler av sin statsstøtte som resultat av departementets forslag til forenkling av forskrift for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Endringene vil tilgodese store organisasjoner med mange passive medlemmer, som Søndagsskoleforbundet og Indremisjonens barne- og ungdomsforening.

Hva er begrunnelsen for en slik prioritering fra statsrådens side?


Les hele debatten