Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til helseministeren

Om hva som gjøres for å sikre behandlingstilbud for incestutsatte, med henvisning til venteliste ved Modum Bad

Datert: 10.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Forskning viser at én av ti er utsatt for seksuelle overgrep. Ved Modum Bad i Vikersund finnes det innleggelsestilbud for ofrene, men ventelisten er veldig lang. På grunn av dette er mange incestutsatte uten tilbud.

Hvilket arbeid gjøres fra departementets side for sikre behandlingstilbud for incestutsatte?


Les hele debatten