Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om departementet si fordeling for 1998 av kvotane for norsk vårgytande sild på fartøygruppene, som er eit avvik frå eit kompromissvedtak i Norges Fiskarlag

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): I 1994 gjorde landsmøtet i Norges Fiskarlag eit vedtak som var eit kompromiss om deling av kvotane for norsk vårgytande sild for dei ymse fartøysgruppene. Departementet si fordeling for 1998 er eit avvik frå dette kompromissvedtaket.

Kva er grunngjevinga for dette avviket?


Les hele debatten