Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om Regjeringens praksis i forbindelse med stebarnsadopsjon av barn som lever med homofile/lesbiske foreldre

Datert: 10.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Gjennom mediene og henvendelser er jeg blitt gjort oppmerksom på Regjeringens praksis i forbindelse med stebarnsadopsjon av barn som lever med homofile/lesbiske foreldre. Vi vet at foreldrepar som har vært sammen i hele svangerskapet og som har opplevd det fantastiske øyeblikket og se sitt barn bli født, får avslag på stebarnsadopsjon med begrunnelse at de ikke er sterk nok knyttet til barnet.

Er det statsrådens vilje at barn blir fratatt juridiske rettigheter, og hva vil hun gjøre for å rydde opp?


Les hele debatten