Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at UDI inngår avtaler om etablering av asylmottak uten at kommunen eller berørte innbyggere kan innvirke på beslutningen, med eksempel i et mottak for mindreårige i Moss

Datert: 16.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå besluttet å plassere et asylmottak for personer i alderen 0 til 15 år på Vårli i Moss. Kommunen er uten innflytelse, i tillegg til at naboer og andre berørte føler seg overkjørt. Lokalbefolkningen har protestert mot etableringen og underskriftslister er sendt UDI og kommunen.

Mener statsråden det lokale selvstyret blir godt nok ivaretatt når UDI inngår avtaler med privat utleier/selger uten at kommunen eller berørte innbyggere kan innvirke på beslutningen?


Les hele debatten