Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Datert: 16.10.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Skjervøy kommune er det planlagt boliger for psykiatriske pasienter i henhold til intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helsevern, men manglende statlige bevilgninger har gjort at prosjektet har måttet utsettes. Kommuner som har vært tidlig ute med sine planer synes å komme dårlig ut fordi de selv må dekke utgiftene i mangel av midler fra opptrappingsplanen for psykisk helsevern.

Vil statsråden bidra til at kommuner som Skjervøy får dekket sine merkostnader?


Les hele debatten