Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeriministeren

Om at departementet for 1998 har senket kvoten til konvensjonelle fartøy i totalfiske i forhold til Norges Fiskarlags vedtak og Reguleringsrådets tilrådning

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg viser til vedtak i landsstyret i Norges Fiskarlag om 12,4 % gruppeavsetning av kvoten til konvensjonelle fartøy i totalfiske. Reguleringsrådet tilrådde det samme. Departementet har ved tildeling for 1998 senket dette til 11,9 %.

Hva er begrunnelsen for dette?


Les hele debatten