Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Datert: 10.10.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Fiskeridirektøren uttaler i høyringsfråsegna si til dei føreslåtte driftsordningane i kystflåten at desse "vil i praksis kunne fungere som omsettelige kvoter ... Innføring av omsettelige kvoter i en eller annen form vil kunne ha utilsiktede konsekvenser både geografisk og med hensyn til flåtestruktur". Fiskeriministeren avviser i eit intervju med Bladet Vesterålen den 10. august at forslaget inneber omsettelege kvotar.

Korfor er statsråden og fiskeridirektøren usamde om dette?


Les hele debatten