Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Om statsrådens passive holdning overfor kommunene ved omgåelser av lovgivningen gjennom at campingvogner fastmonteres som hytter i strandsonen

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg viser til oppslag i Høvågavisa 16. oktober d.å. Der fremkommer det at campingvogner fastmonteres som hytter. Den siste tiden er det vist til gjentatte omgåelser av lovgivningen når det gjelder strandsonen. Miljøvernministeren prater mye om vern av strandsonen, men har til nå valgt å ikke gripe inn i forhold til kommuner som bryter loven.

Vil statsråden fortsette denne passive holdningen når vi ser den utbredelsen ulovlige "hytter" langs kysten har?


Les hele debatten